Hässlö Halkbana


Kameran är riktad mot västra delen av halkövningsbanan på Hässlö i Västerås. Det blir reflexer i bilden ibland beroende
på att kameran tar bilderna genom ett fönster.

Kamerabilden uppdateras automatiskt varannan minut.